Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2005 - Rozwój sprawności intelektualnej.

Rozwój sprawności intelektualnej.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2005

Wróć do listy

Jeżeli umysł człowieka nie napotyka coraz to nowych wyzwań, przyzwyczaja się do rutynowego działania i sprawność intelektualna człowieka maleje.

Zaproponuj dwa przykłady działań człowieka, które umożliwią mu zachowanie dużej sprawności umysłu.