Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2005 - Jakim rodzajem odruchu jest umiejętność czytania?

Jakim rodzajem odruchu jest umiejętność czytania?

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2005

Wróć do listy

W Polsce i na świecie zauważono od dawna zanikanie u niektórych dorosłych umiejętności czytania i pisania (czyli zjawisko wtórnego analfabetyzmu), mimo że opanowali oni te czynności w szkole.

Określ, do jakiej kategorii odruchów należą umiejętności czytania i pisania oraz wyjaśnij, dlaczego.

Podaj prawdopodobną przyczynę zaniku tego typu odruchu wśród wtórnych analfabetów.