Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2005 - Profilaktyka raka piersi i badanie genu BRCA1

Profilaktyka raka piersi i badanie genu BRCA1

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2005

Wróć do listy

U kobiet uszkodzenie genu BRCA1 często kończy się zachorowaniem na raka piersi.

Wyjaśnij, jakie znaczenie dla profilaktyki raka piersi mają badania genetyczne wykrywające u kobiet uszkodzenie tego genu.