Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2005 - Niedobory żelaza u kobiet i mężczyzn.

Niedobory żelaza u kobiet i mężczyzn.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2005

Wróć do listy

Żelazo wchodzi w skład hemoglobiny, która jest jednocześnie magazynem żelaza dla naszego organizmu. Dzienne zapotrzebowanie na żelazo dla dorosłego mężczyzny wynosi 15 mg, a dla dorosłej kobiety 18 mg.

Podaj jeden skutek zdrowotny niedoboru żelaza dla organizmu człowieka oraz wyjaśnij, dlaczego dzienne zapotrzebowanie na żelazo dorosłych kobiet jest większe niż zapotrzebowanie dorosłych mężczyzn.