Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2005 - Enterocyty w kosmkach jelita cienkiego.

Enterocyty w kosmkach jelita cienkiego.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2005

Wróć do listy

Wchłanianie glukozy przez komórki powierzchniowe (enterocyty) kosmków jelitowych jelita cienkiego zachodzi niezgodnie z gradientem stężeń i trwa do zupełnego jej wychwycenia z treści pokarmowej w jelicie.

Określ, jaki to rodzaj transportu (czynny czy bierny). Odpowiedź uzasadnij jednym argumentem.