Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2006 - Cechy budowy kręgów różnych odcinków kręgosłupa.

Cechy budowy kręgów różnych odcinków kręgosłupa.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2006

Wróć do listy

Rysunki A, B i C przedstawiają trzy różne rodzaje kręgów kręgosłupa człowieka.

Cechy budowy kręgów różnych odcinków kręgosłupa.

Podaj nazwy odcinków kręgosłupa, do których należy każdy z kręgów oraz uzasadnij, która cecha budowy umożliwiła Ci jego identyfikację.

A – ………………………………………………………………………………………………………………………………

B – ………………………………………………………………………………………………………………………………

C – ………………………………………………………………………………………………………………………………