Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2006 - Wpływ hormonów nadnerczy na wydolność narządów.

Wpływ hormonów nadnerczy na wydolność narządów.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2006

Wróć do listy

Stres oznacza fizjologiczny stan „podwyższonej gotowości” organizmu, przystosowujący do nowej, nietypowej sytuacji. Jeżeli jest krótkotrwały – mobilizuje organizm do działania. Wówczas, pod wpływem hormonów nadnerczy, zwiększa się wydolność różnych narządów.

Uzupełnij tabelę, podając trzy przykłady narządów i właściwych im reakcji na pobudzenie przez hormony stresu.

Wpływ hormonów nadnerczy na wydolność narządów.