Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2006 - Wpływ wysiłku fizycznego na intensywność pracy układu oddechowego.

Wpływ wysiłku fizycznego na intensywność pracy układu oddechowego.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2006

Wróć do listy

Wpływ wysiłku fizycznego na pracę układu oddechowego można zaobserwować podczas lekcji wychowania fizycznego, kiedy uczniowie biegną na 60 m.

Zaplanuj obserwację wpływu wysiłku fizycznego na układ oddechowy, podając parametr, który będzie obserwowany i sposób przeprowadzenia obserwacji.