Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2007 - Kierunek przewodzenia impulsu nerwowego.

Kierunek przewodzenia impulsu nerwowego.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2007

Wróć do listy

Przewodzenie impulsów nerwowych odbywa się zawsze w jednym kierunku – od dendrytów do neurytu (aksonu). Na rysunku przedstawiono schematycznie trzy neurony (A, B i C).

Kierunek przewodzenia impulsu nerwowego.

Narysuj wzdłuż każdego neurytu (aksonu), w neuronach A, B i C po jednej strzałce ilustrującej kierunek przepływu impulsu nerwowego.