Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2007 - Wpływ immunosupresji na układ odpornościowy.

Wpływ immunosupresji na układ odpornościowy.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2007

Wróć do listy

Rozwijająca się transplantologia napotyka na poważne problemy związane z odrzucaniem przeszczepionych organów. Aby zmniejszyć agresję immunologiczną organizmu po przeszczepie podaje się pacjentowi środki farmakologiczne obniżające zdolności obronne jego organizmu.

Na podstawie powyższych informacji uzasadnij konieczność ograniczania w szpitalach odwiedzin pacjentów będących po transplantacjach.