Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2007 - Proces translacji i znaczenie rodzajów RNA

Proces translacji i znaczenie rodzajów RNA

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2007

Wróć do listy
Proces translacji i znaczenie rodzajów RNA

Wypełniając poniższą tabelę, podaj nazwy kwasów nukleinowych oznaczonych na rysunku, jako I i II oraz określ rolę każdego z nich w procesie biosyntezy białka.

Proces translacji i znaczenie rodzajów RNA