Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008 - Funkcje neuronów.

Funkcje neuronów.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008

Wróć do listy

Neurony są podstawowymi jednostkami anatomicznymi układu nerwowego. Są one komórkami pobudliwymi, to znaczy, że reagują na działające na nie bodźce.

W miejsca 1, 2, 3 wpisz trzy podstawowe funkcje neuronów.
Docierające do neuronu informacje zawarte w bodźcach są przez neuron

1.

2.

3.