Biologia: 2008 MAJ PODSTAWA - Zadanie 14

Zadanie 14

2008 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 14. (1 pkt)

Stres jest normalnym zjawiskiem fizjologicznym organizmu w sytuacji powodującej jego
przeciążenie (zbyt duża ilość i intensywność bodźców działających na układ nerwowy
człowieka). Stresu nie da się uniknąć, ale można i należy kontrolować go, tak aby stał się
czynnikiem pomocnym i mobilizującym nasze twórcze działania.

Wśród zamieszczonych niżej stwierdzeń (A-E) zaznacz te dwa, które dotyczą
utrzymania stresu na bezpiecznym poziomie.

Zadanie 14

793 790 445 dawidwyrozebski@gmail.com
Skontaktuj się w sprawie rekrutacji