Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008 - Zachowania wskazujące na zbyt duży poziom stresu w organizmie i sposobu jego zapobiegania.

Zachowania wskazujące na zbyt duży poziom stresu w organizmie i sposobu jego zapobiegania.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008

Wróć do listy

Stres jest normalnym zjawiskiem fizjologicznym organizmu w sytuacji powodującej jego przeciążenie (zbyt duża ilość i intensywność bodźców działających na układ nerwowy
człowieka). Stresu nie da się uniknąć, ale można i należy kontrolować go, tak aby stał się czynnikiem pomocnym i mobilizującym nasze twórcze działania.

Wśród zamieszczonych niżej stwierdzeń (A-E) zaznacz te dwa, które dotyczą utrzymania stresu na bezpiecznym poziomie.

Zachowania wskazujące na zbyt duży poziom stresu w organizmie i sposobu jego zapobiegania.