Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008 - Funkcja mięśni gładkich w funkcji układu trawiennego.

Funkcja mięśni gładkich w funkcji układu trawiennego.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008

Wróć do listy

Mięśnie gładkie budują ściany wielu narządów wewnętrznych, między innymi przewodu pokarmowego. W ścianach narządów mięśnie te ułożone są w warstwy i tworzą mięśniówkę.
Poprzez skurcze mięśni gładkich w otaczanej przez nie przestrzeni np. w jelicie wytwarzane jest ciśnienie.

Wyjaśnij, w jaki sposób przedstawione w tekście działanie mięśni gładkich wpływa na prawidłową pracę układu pokarmowego.