Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008 - Objawy i dziedziczenie fenyloketonurii.

Objawy i dziedziczenie fenyloketonurii.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008

Wróć do listy

Fenyloketonuria jest warunkowana autosomalnym allelem recesywnym a.

Udowodnij, zapisując odpowiednie genotypy rodziców (P) i potomstwa (F), że mężczyzna chory na fenyloketonurię i zdrowa kobieta mogą mieć dziecko bez objawów fenyloketonurii (podkreśl jego genotyp). W zapisach uwzględnij dwa różne możliwe genotypy matki.

Objawy i dziedziczenie fenyloketonurii.