Biologia: 2008 MAJ PODSTAWA - Zadanie 28

Zadanie 28

2008 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 28. (1 pkt)

Torfowiska są to zbiorowiska roślinne związane ze środowiskami podmokłymi.
Dominującymi roślinami niektórych z tych torfowisk, np. torfowisk wysokich, są mchy
z rzędu torfowców, które odznaczają się wyjątkowymi zdolnościami do magazynowania
wody w martwych komórkach liści.

Podaj jeden przykład znaczenia torfowisk wysokich w gospodarce wodnej środowiska.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

793 790 445 dawidwyrozebski@gmail.com
Skontaktuj się w sprawie rekrutacji