Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008 - Znaczenie torfowisk w wodnej gospodarce środowiskowej.

Znaczenie torfowisk w wodnej gospodarce środowiskowej.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008

Wróć do listy

Torfowiska są to zbiorowiska roślinne związane ze środowiskami podmokłymi. Dominującymi roślinami niektórych z tych torfowisk, np. torfowisk wysokich, są mchy z rzędu torfowców, które odznaczają się wyjątkowymi zdolnościami do magazynowania wody w martwych komórkach liści.

Podaj jeden przykład znaczenia torfowisk wysokich w gospodarce wodnej środowiska.