Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008 - Działania prowadzące do ochrony i utrzymania dobrej kondycji tkanki kostnej.

Działania prowadzące do ochrony i utrzymania dobrej kondycji tkanki kostnej.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008

Wróć do listy

Około 40. roku życia człowieka rozpoczyna się wyraźny spadek masy kości, ponieważ
procesy usuwania obumierającej, starszej tkanki kostnej (resorpcja) przeważają nad
procesami tworzenia nowej tkanki. Prowadzi to do zmniejszenia gęstości i wytrzymałości
kości (tracimy w ten sposób około 0,5%–1,0% minerałów rocznie). Dodatkowym czynnikiem
zmniejszającym wytrzymałość kości jest osteoporoza. W przebiegu osteoporozy ubytek
minerałów może wynosić 2,0%–5,0% rocznie i więcej. Zmniejszenie masy kostnej przejawia
się większą łamliwością kości.

Podaj przykłady dwóch działań, które powinien podjąć człowiek, aby zabezpieczyć się przed niekorzystnymi zmianami w tkance kostnej oraz uzasadnij znaczenie każdego z nich.

1.

2.