Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2009 - Substancja powierzchniowo czynna w pęcherzykach płucnych (surfaktant).

Substancja powierzchniowo czynna w pęcherzykach płucnych (surfaktant).

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2009

Wróć do listy

Na rysunku przedstawiono budowę pęcherzyka płucnego człowieka.

Substancja powierzchniowo czynna w pęcherzykach płucnych (surfaktant).

Wyjaśnij na przykładzie jednego, przestawionego na rysunku elementu budowy pęcherzyka płucnego przystosowanie pęcherzyka do pełnionej funkcji.