Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2009 - Wirusowe choroby odzwierzęce.

Wirusowe choroby odzwierzęce.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2009

Wróć do listy
Wirusowe choroby odzwierzęce.

Na schemacie wymieniono choroby wywoływane przez bakterie, wirusy i pierwotniaki. Wypisz ze schematu nazwy dwóch chorób wywoływanych przez wirusy.

1.

2.