Biologia: 2009 MAJ PODSTAWA - Zadanie 2

Zadanie 2

2009 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 2. (1 pkt)

Poniższy schemat przedstawia uproszczony przekrój poprzeczny przez jelito – jeden z odcinków przewodu pokarmowego człowieka.

Zadanie 2

Podaj nazwę odcinka jelita przedstawionego na powyższym schemacie oraz nazwę elementu jego budowy, który umożliwia tę identyfikację.

Jest to: …………………………………….., ponieważ posiada ……………………………………………………..

793 790 445 dawidwyrozebski@gmail.com
Skontaktuj się w sprawie rekrutacji