Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2009 - Elementy budowy układu pokarmowego.

Elementy budowy układu pokarmowego.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2009

Wróć do listy

Poniższy schemat przedstawia uproszczony przekrój poprzeczny przez jelito – jeden z odcinków przewodu pokarmowego człowieka.

Elementy budowy układu pokarmowego.

Podaj nazwę odcinka jelita przedstawionego na powyższym schemacie oraz nazwę elementu jego budowy, który umożliwia tę identyfikację.

Jest to:

ponieważ posiada