Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2009 - Rodzaje odruchów warunkowych i bezwarunkowych.

Rodzaje odruchów warunkowych i bezwarunkowych.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2009

Wróć do listy

Na widok cytryny wiele osób ślini się, jakby piło jej kwaśny sok.

Określ rodzaj odruchu (warunkowy, bezwarunkowy), który wystąpił u wyżej opisanych osób. Odpowiedź uzasadnij.