Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2009 - Budowa macicy, jajnika i jajowodu.

Budowa macicy, jajnika i jajowodu.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2009

Wróć do listy

Na schemacie przedstawiającym budowę układu rozrodczego kobiety cyframi rzymskimi oznaczono trzy stadia wczesnego rozwoju zarodkowego człowieka.

Budowa macicy, jajnika i jajowodu.

Przyporządkuj każdemu oznaczeniu (od I do III) po jednym z poniższych określeń.

Budowa macicy, jajnika i jajowodu.