Biologia: 2010 MAJ PODSTAWA - Zadanie 1

Zadanie 1

2010 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 1. (2 pkt)

Zdolność do używania narzędzi spotyka się czasem w świecie zwierząt. Niektóre zwierzęta
potrafią znaleziony w otoczeniu przedmiot przystosować do swoich potrzeb, np. szympansy
przygotowują gałązkę do wydobycia termitów z termitiery, odrywając z niej liście. Cechą
wyróżniającą hominidy, z których wyewoluował człowiek, jest nie tylko to, że używają
narzędzi, ale również to, że potrafią użyć ich do wytworzenia lub ulepszenia innych narzędzi.

Podaj dwie cechy budowy, które umożliwiły hominidom tworzenie coraz lepszych
narzędzi. Uzasadnij przydatność każdej z tych cech.

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

793 790 445 dawidwyrozebski@gmail.com
Skontaktuj się w sprawie rekrutacji