Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2010 - Wykres dobowy wydalania chlorków, siarczanów i fosforonów.

Wykres dobowy wydalania chlorków, siarczanów i fosforonów.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2010

Wróć do listy
Wykres dobowy wydalania chlorków, siarczanów i fosforonów.

Na podstawie danych zawartych w tabeli przedstaw w postaci wykresu słupkowego dobowe wydalanie przez człowieka chlorków, siarczanów i fosforanów.

Wykres dobowy wydalania chlorków, siarczanów i fosforonów.