Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2010 - Zasady zdrowego żywienia.

Zasady zdrowego żywienia.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2010

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono zasady zdrowego stylu życia propagowane przez dietetyków:

Zasady zdrowego żywienia.

Wybierz dwie z wymienionych zasad i wyjaśnij ich znaczenie dla uniknięcia otyłości.

1.

2.