Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2010 - Rozpoznanie grupy krwi na podstawie antygenów powierzchniowych.

Rozpoznanie grupy krwi na podstawie antygenów powierzchniowych.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2010

Wróć do listy

Na schemacie przedstawiono obraz krwi w organizmie biorcy po transfuzji. Widoczne są erytrocyty dawcy zaglutynowane przez aglutyniny biorcy. Dawca ma grupę krwi B.

Rozpoznanie grupy krwi na podstawie antygenów powierzchniowych.

a) Jaką grupę krwi może mieć biorca? Wybierz dwie poprawne odpowiedzi spośród zaproponowanych poniżej.

Rozpoznanie grupy krwi na podstawie antygenów powierzchniowych.

b) Uzasadnij swój wybór.