Biologia: 2014 MAJ PODSTAWA - Zadanie 10

Zadanie 10

2014 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 10. (2 pkt)

W tabeli przedstawiono prędkość przewodzenia impulsów przez włókna nerwowe rdzenne (z osłonką mielinową) o różnej średnicy aksonów.

Zadanie 10

a) Na podstawie przedstawionych danych sformułuj wniosek określający zależność między prędkością przewodzenia impulsów nerwowych a średnicą aksonu.

……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) Określ, czy włókna nerwowe rdzenne (mające osłonkę mielinową) przewodzą impulsy wolniej, czy – szybciej niż w łókna nagie (nieposiadające osłonek). Odpowiedź uzasadnij.

……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….