Biologia: 2018 MAJ PODSTAWA - Zadanie 16

Zadanie 16

2018 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 16. (1 pkt)

Akomodacja oka jest związana ze zmianą krzywizny soczewki. Soczewka oka może stawać się bardziej płaska lub bardziej kulista, a jej zdolność skupiania promieni świetlnych może się zmniejszać lub zwiększać.

Zadanie 16

Określ, w jaki sposób zmienia się kształt soczewki podczas przenoszenia wzroku z przedmiotów bliskich na przedmioty odległe.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….