Biologia: 2014 MAJ PODSTAWA - Zadanie 18

Zadanie 18

2014 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 18. (3 pkt)

Jelito cienkie jest najdłuższym odcinkiem przewodu pokarmowego człowieka. Treść pokarmowa docierająca do jelita cienkiego jest w nim przesuwana i w tym czasie podlega procesom trawienia chemicznego, a strawione składniki pokarmowe są wchłaniane do nabłonka jelita, skąd są przekazywane do naczyń krwionośnych lub limfatycznych.

Zadanie 18

Podaj po jednym przykładzie cech budowy jelita, które są przystosowaniem do:

1. przesuwania treści pokarmowej …………………………………………………………………………….. ,

2. trawienia pokarmu ………………………………………………………………………………………………… ,

3. wchłaniania strawionych składników pokarmowych …………………………………………………
……………………………………………………………………………………. .