Biologia: 2014 MAJ PODSTAWA - Zadanie 2

Zadanie 2

2014 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 2. (1 pkt)

Na schemacie przedstawiono budowę chemiczną dwóch nukleotydów.

Zadanie 2

Zapisz, który z nukleotydów (A czy B) pełni funkcję przenośnika energii w komórce. Odpowiedź uzasadnij.

Nukleotyd ………………………………………………………………………….

Uzasadnienie ……………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….