Biologia: 2014 MAJ PODSTAWA - Zadanie 21

Zadanie 21

2014 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 21. (1 pkt)

Oceń prawdziwość informacji dotyczących witamin. Wpisz w prawej kolumnie tabeli literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli zdanie jest fałszywe.

Zadanie 21