Biologia: 2014 MAJ PODSTAWA - Zadanie 5

Zadanie 5

2014 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 5. (2 pkt)

W celu ustalenia grupy krwi pacjenta dodano próbki jego krwi do surowicy krwi grupy A oraz do surowicy krwi grupy B. W obydwu zestawach zaszła aglutynacja krwinek.

Określ, jaką grupę krwi miał pacjent. Wyjaśnij wynik badania, uwzględniając obecność przeciwciał w zastosowanych surowicach.

Grupa krwi pacjenta ……………………………………………….

Wyjaśnienie …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….