Biologia: 2015 MAJ PODSTAWA - Zadanie 10

Zadanie 10

2015 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 10. (2 pkt)

Obwodowy układ nerwowy składa się z nerwów czaszkowych i nerwów rdzeniowych. Nerwy
te mogą pełnić funkcje czuciowe, ruchowe lub mieszane (pełnią funkcje zarówno czuciowe,
jak i ruchowe).

Na podstawie podanych informacji określ, jakie funkcje pełnią wymienione nerwy
czaszkowe. Wybierz je spośród funkcji podanych w tekście i wpisz w wyznaczone
miejsca.

1. Nerw językowo-gardłowy: część nerwu unerwia mięśnie gardła odpowiadające
za połykanie, a część tworzy włókna smakowe języka – funkcja ………………………………….. .

2. Nerw węchowy: przewodzi impulsy nerwowe z jamy nosowej do mózgu –
funkcja …………………………………………. .

3. Nerw bloczkowy: unerwia mięśnie gałki ocznej, jego uszkodzenie jest przyczyną zeza –
funkcja …………………………………………. .