Biologia: 2015 MAJ PODSTAWA - Zadanie 14

Zadanie 14

2015 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy
Zadanie 14

Zadanie 14. (1 pkt)

Na podstawie przedstawionych danych sformułuj wniosek dotyczący zmian liczby
zachorowań na czerniaka w latach 2000–2010, uwzględniający różnice bądź podobieństwa
w zachorowalności kobiet i mężczyzn.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….