Biologia: 2015 MAJ PODSTAWA - Zadanie 16

Zadanie 16

2015 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 16. (2 pkt)

Na schemacie przedstawiono klasyfikację rodzajów odporności swoistej. Poniżej wymieniono
różne przyczyny (1–4) nabywania odporności swoistej przez organizm człowieka.

Zadanie 16

Uzupełnij schemat, wpisując w wyznaczone kropkami miejsca numery (1–4),
odpowiadające sposobom nabywania odporności danego typu.

Zadanie 16