Biologia: 2015 MAJ PODSTAWA - Zadanie 2

Zadanie 2

2015 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 2. (2 pkt)

Na rysunku przedstawiono budowę jądra komórkowego.

Zadanie 2

a) Podaj nazwę struktury oznaczonej na rysunku literą X.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) Określ, czy jest to jądro komórki będące w trakcie podziału, czy – znajdujące się
w stadium międzypodziałowym. Odpowiedź uzasadnij.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….