Biologia: 2015 MAJ PODSTAWA - Zadanie 20

Zadanie 20

2015 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 20. (2 pkt)

Na schemacie przedstawiono ilości wody pobieranej, wchłanianej, wydzielanej i wydalanej
w układzie pokarmowym człowieka w ciągu doby.

Zadanie 20

a) Podaj nazwy wydzielin oznaczonych na schemacie literami A i B.

A. ……………………………………………….. B. …………………………………………………..

b) Na podstawie informacji przedstawionych na schemacie określ, w którym odcinku
układu pokarmowego wchłaniana jest największa ilość wody.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….