Biologia: 2015 MAJ PODSTAWA - Zadanie 9

Zadanie 9

2015 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 9. (2 pkt)

U kobiet w wieku 40–50 lat, z powodu zachodzących zmian hormonalnych, zaczyna się
powolny spadek masy kostnej na skutek odwapnienia. Po pięćdziesiątym roku życia spadek
ten jest u większości kobiet dość gwałtowny i może prowadzić do osteoporozy.

Zaproponuj dwa działania, które pomogą kobietom zapobiegać ubytkowi masy kostnej
prowadzącemu do osteoporozy. Uzasadnij proponowane działania.

Działanie 1. ………………………………………………………………………………………………………………….

Uzasadnienie:

……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Działanie 2. ………………………………………………………………………………………………………………….

Uzasadnienie:

……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….