Biologia: 2016 MAJ PODSTAWA - Zadanie 17

Zadanie 17

2016 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 17. (2 pkt)

Limfa, płynąc w kierunku serca, w naczyniach układu limfatycznego (zbudowanych podobnie
jak żyły) przepływa przez jeden lub kilka węzłów chłonnych.

Zadanie 17

a) Podaj nazwę rodzaju mięśni budujących ściany naczyń limfatycznych
i zapewniających dzięki skurczom ruch limfy w tych naczyniach.

……………………………………………………………………………………………………

Zadanie 17

b) Podaj jedną funkcję, jaką pełnią węzły chłonne w układzie limfatycznym.

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………