Biologia: 2016 MAJ PODSTAWA - Zadanie 19

Zadanie 19

2016 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 19. (2 pkt)

Człowiek odbiera ze środowiska różnorodne bodźce, które w narządach zmysłów są przetwarzane
na impulsy nerwowe i analizowane w odpowiednich obszarach kory mózgowej.

Uzupełnij tabelę opisującą odbieranie oraz przetwarzanie bodźców wzrokowych
i słuchowych. Wpisz odpowiednie nazwy.

Zadanie 19