Biologia: 2016 MAJ PODSTAWA - Zadanie 21

Zadanie 21

2016 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 21. (1 pkt)

Organizm człowieka reaguje na krótkotrwały stres wydzielaniem hormonów rdzenia
nadnerczy (adrenaliny i noradrenaliny), natomiast na długotrwały stres odpowiada
zwiększonym wydzielaniem hormonów kory nadnerczy (np. aldosteronu i kortyzolu). Jednak
długotrwałe działanie kortyzolu skutkuje m.in. spadkiem liczby limfocytów oraz
intensywnym wydzielaniem kwasu solnego w żołądku.

Na podstawie: E.P. Solomon, L.R. Berg, D.W. Martin, Biologia, Warszawa 2003.

Zadanie 21

Przedstaw skutki, jakie dla zdrowia człowieka będącego w stanie długotrwałego stresu
może mieć obniżenie liczby limfocytów.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………