Biologia: 2018 MAJ PODSTAWA - Zadanie 23

Zadanie 23

2018 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 23. (1 pkt)

Na schemacie przedstawiono fragment mRNA i utworzony zgodnie z zawartą w nim
informacją genetyczną fragment łańcucha polipeptydowego.

Zadanie 23

Dokończ poniższe zdanie.

Na podstawie analizy schematu można stwierdzić, że kod genetyczny jest zdegenerowany,
ponieważ …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………