Biologia: 2016 MAJ PODTAWA - Zadanie 25

Zadanie 25

2016 MAJ PODTAWA

Wróć do listy

Zadanie 25. (3 pkt)

Zdrowym rodzicom urodziło się dziecko, u którego wykryto fenyloketonurię – chorobę
autosomalną warunkowaną przez recesywny allel (a) pewnego genu. W rozwiązaniu zadania
zastosuj oznaczenia literowe uwzględnione w tekście.

Zadanie 25

a) Podaj genotypy rodziców tego dziecka.

Zadanie 25

Genotyp matki: ……………………. Genotyp ojca: ……………………….

b) Zapisz krzyżówkę genetyczną, na podstawie której określisz prawdopodobieństwo
wystąpienia fenyloketonurii u kolejnego dziecka tej pary.

Zadanie 25

793 790 445 dawidwyrozebski@gmail.com
Skontaktuj się w sprawie rekrutacji