Biologia: 2016 MAJ PODSTAWA - Zadanie 28

Zadanie 28

2016 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 28. (1 pkt)

Na schemacie przedstawiono fragment sieci pokarmowej w biocenozie zbiornika wodnego.

Zadanie 28

Na podstawie analizy schematu oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P,
jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

Zadanie 28