Biologia: 2016 MAJ PODSTAWA - Zadanie 29

Zadanie 29

2016 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 29. (2 pkt)

Poważnym zagrożeniem dla różnorodności biologicznej określonego obszaru są organizmy
inwazyjne, do których zalicza się rośliny i zwierzęta, przenoszone przez człowieka, celowo
lub przypadkowo, w inne środowiska, a nawet na inne kontynenty. Przykładem gatunku
inwazyjnego jest kudzu (Pueraria lobata) – strączkowa roślina pnąca, pochodząca z Azji,
cechująca się niezwykłymi zdolnościami przystosowawczymi. W sprzyjających warunkach
potrafi rosnąć ponad 5 cm na godzinę. Kudzu sprowadzono do USA w 1876 roku. Obecnie
szybko się rozprzestrzenia we wszystkich środowiskach lądowych – od lasów po miejskie
podwórka, wypierając rodzimą roślinność. Roślina ta oplata słupy, znaki drogowe, całkowicie
pokrywa ogrody i pola uprawne. Kudzu nie ma naturalnych wrogów poza człowiekiem.

Na podstawie: E.O. Wilson, Przyszłość życia, Poznań 2003.

Zadanie 29

a) Na podstawie tekstu podaj dwa uwarunkowania szybkiego zwiększania zasięgu przez
pnącza kudzu.

1. ……….………………………………………………………………………………………

2. …….…………………………………………………………………………………………

Zadanie 29

b) Podaj nazwę zależności antagonistycznej występującej między kudzu a lokalną
roślinnością.

………….………………………………………………………………………………………