Biologia: 2016 MAJ PODSTAWA - Zadanie 4

Zadanie 4

2016 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 4. (2 pkt)

Na rysunkach przedstawiono prawidłowe i trzy różne patologiczne krzywizny kręgosłupa.
Strzałkami oznaczono miejsca zmian.

Zadanie 4

Na podstawie rysunków podaj, na czym polega każda z przedstawionych zmian patologicznych
kręgosłupa – uwzględnij nazwę odcinka, w którym występuje wygięcie, i kierunek wygięcia
(boczne, ku przodowi, ku tyłowi ciała).

Zadanie 4