Biologia: 2016 MAJ PODSTAWA - Zadanie 5

Zadanie 5

2016 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 5. (1 pkt)

Układ ruchu człowieka tworzą szkielet i mięśnie szkieletowe. Obie części tego układu
są ze sobą powiązane strukturalnie i funkcjonalnie – współdziałają w wykonywaniu ruchu.

Przedstaw, na czym polega współdziałanie szkieletu i mięśni szkieletowych
w wykonywaniu ruchu. W odpowiedzi uwzględnij rolę każdej z części składowych
układu ruchu.

………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

793 790 445 dawidwyrozebski@gmail.com
Skontaktuj się w sprawie rekrutacji