Biologia: 2016 MAJ PODSTAWA - Zadanie 6

Zadanie 6

2016 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 6. (2 pkt)

Na rysunku przedstawiono budowę układu pokarmowego człowieka.

Zadanie 6

Uzupełnij tabelę – wpisz zarówno nazwy narządów wydzielających proenzymy
trawienne wymienione w tabeli, jak i cyfry odpowiadające tym narządom na rysunku.

Zadanie 6