Biologia: 2016 MAJ PODSTAWA - Zadanie 8

Zadanie 8

2016 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 8. (1 pkt)

Gruczoły żołądkowe zawierają trzy typy komórek: komórki śluzowe – wytwarzające śluz,
komórki główne – produkujące, w formie nieaktywnej, enzym trawiący białka, a także
komórki okładzinowe – wydzielające jony wodorowe, co obniża pH treści żołądkowej
i aktywuje enzym trawiący białka.
Podaj inną funkcję niskiego pH treści żołądkowej niż aktywacja enzymu trawiącego
białka.

……………………………………………………………………………………………………