Biologia: 2017 MAJ PODSTAWA - Zadanie 16

Zadanie 16

2017 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Informacja do zadań 15., 16. i 17.

Na schemacie przedstawiono budowę układu wydalniczego i rozrodczego mężczyzny.

Zadanie 16 Zadanie 16

Zadanie 16. (1 pkt)

Zadanie 16

Komórki nabłonkowe wyścielające kanaliki kręte I rzędu w nefronach zawierają liczne
mitochondria, a od strony światła kanalika zaopatrzone są w mikrokosmki.

W poniższych zdaniach podkreśl w nawiasach właściwe określenia tak, aby powstały
informacje prawdziwe.

1. Liczne mitochondria dostarczają energię do procesów (aktywnego transportu / dyfuzji)
glukozy i aminokwasów z moczu pierwotnego do komórek kanalika.

2. Mikrokosmki (zwiększają / zmniejszają) powierzchnię resorpcji i sekrecji kanalika.